GKI alap és továbbképzések

A szaktanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, az autóbusz és tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképzés és a továbbképzés eredményeként megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Az alapképzési és továbbképzési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a járművezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el a személy- és áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához – és a vizsgához – szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.

A szaktanfolyam során a következő készségeket és képességeket kell a járművezetőknek elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

  • a közúti közlekedés és a gépjárművezető biztonságának javítása, azon tevékenységek időtartama alatt is, amelyeket a gépjárművezető akkor végez, amikor a jármű áll,
  • ésszerű üzemanyag-felhasználás,
  • defenzív járművezetés, veszélyfelismerés, megelőzés,
  • a gépjárművezető tudásának és gyakorlati kompetenciájának olyan szintet kell elérnie, hogy a megfelelő engedélykategóriába tartozó járművet – tekintettel annak jellegzetességeire – teljesen biztonságosan tudja vezetni.

 

BSZAVSZ, EASZ, EKKKBSZLSZ – ET – JVEZC – JGKIC – SPECVC
BSZAVSZ, EASZ, EKKKBSZLSZ – ET – JVEZD – JGKID – SPECVD – 
BSZAVSZ, EASZ, EKKKBSZLSZ
BSZAVSZ, EASZ, EKKKBSZLSZ – DKIEGSZ – JVEZC – JGKIC – SPECVC – JVEZD – JGKID – SPECVD