Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. §-a alapján

a) a tanulóval a képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a szerződés megkötésére, továbbá az ehhez kapcsolódó, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult, amely köteles erről a tanuló részére tájékoztatást adni;

b) a képző szerv a tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről írásban tájékoztatja, amely kiterjed a képzési költségre, valamint arra, hogy a képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.

Szakmai Irányítói Képzési Díjak

JOGJOGPÜVEZPÜVEZMUNKAÜMUNKAÜFUVIFUVIMÜKBISMMÜKBISMVÁMVÁMSZEMSZSZEMSZETDíj
SZEVSzóbeliSZEVSzóbeliSZEVSzóbeliSZEVSzóbeliSZEVSzóbeliSZEVSzóbeliSZEVSzóbeli
Árufuvarozó vállalkozás szakmai irányítójaAlapképzésAVNxxxxxxxxxxxxx278 000 Ft
Árufuvarozó vállalkozás szakmai irányítójaTovábbképzésAVTxxxxxxx185 000 Ft
Autóbuszos személyszállító vállalkozás szakmai irányítójaAlapképzésBVxxxxxxxxxxx237 000 Ft
Autóbuszos személyszállító vállalkozás szakmai irányítójaTovábbképzésBVTxxxxxx154 500 Ft
Autóbuszos személyszállító vállalkozás szakmai irányítójaPótvizsga díjak10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy10 500 Ft / tantárgy5 000 Ft / tantárgy12 000 Ft