Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. §-a alapján

a) a tanulóval a képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a szerződés megkötésére, továbbá az ehhez kapcsolódó, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult, amely köteles erről a tanuló részére tájékoztatást adni;

b) a képző szerv a tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről írásban tájékoztatja, amely kiterjed a képzési költségre, valamint arra, hogy a képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.

Taxis képzési díjak

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltató
TSASzemélytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés110.000.- Ft
TSTSzemélytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés55.000.- Ft
TSKSzemélytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő képzés55.000.- Ft
TSBSzemélytaxis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés55.000.- Ft
SGSASzemélygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés110.000.- Ft
SGSTSzemélygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzés55.000.- Ft
SGSKSzemélygépkocsis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés55.000.- Ft
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó
STVASzemélytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó alapképzés130.000.- Ft