Szaktanfolyami tájékoztató és vállalkozási feltételek Közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának továbbképzése

A tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti árufuvarozás belső piacának megteremtése a közúti árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé. E közös szabályos hozzájárulnak a közúti árufuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű szakmai képzettség növeli a közúti áruszállítás ágazatának társadalmi gazdasági hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai irányító feladatát betöltő személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai irányítónak a nemzeti és nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel egyaránt rendelkezniük kell. A továbbképzési szaktanfolyam célja, a szabályozásban időközben bekövetkezett változások megismertetése, amelynek eredményeként a szakmai vezető naprakész és megfelelő szakértelemmel rendelkezzen a napi munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében.

 1. Képzőszerv megnevezése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft. – ATI Kft.

5000 Szolnok, Baross u. 52.

Tel.: 56/427-872

E-mail: iroda@atikftszolnok.hu

Web: www.atikftszolnok.hu

Cégjegyzékszám: 16-09-002071

Iskolavezető: Veres József László

 1. Ügyfélfogadás

5000 Szolnok, Baross u. 52.

Tel.: 56/427-872

H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:30

 1. A szaktanfolyamra való jelentkezés feltételei
 • vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya, kitöltött és aláírt jelentkezési lap, elvégzett AVN képzés

 1. Tandíj összege

Elméleti és gyakorlati képzés, vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja: 150.000.- Ft

 1. Tanfolyami és vizsgadíjak fizetésének módja

Számla alapján átutalással vagy készpénzben.

 1. Tantárgyak és óraszámai
Tantárgy típusaTantárgy kódjaTantárgy megnevezéseMinimálisan kötelező óraszám
ElméletJOGKJogi ismeretek8
ElméletPÜVEZKGazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek8
ElméletMUNKAÜKMunkaügyi ismeretek4
ElméletFUVIKÁrufuvarozási ismeretek12
ElméletMÜKBISMKJármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek6
ElméletVÁMKVámismeretek4
ElméletKÖRNYKA közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek1
ElméletVEZETKVezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)3

7. Oktatás helyszíne

5000 Szolnok, Baross u. 52.

8. Pótórák igénylése, díjai

A tantárgyanként kötelezően előírt óraszámról való hiányzás esetén a képzőszerv a következő lehetséges alkalommal pótórákat biztosít.

9. Vizsgára bocsátás feltételei

 • szaktanfolyamon való kötelező óraszámú részvétel
 • fizetési kötelezettségek teljesítése

10. Vizsgakövetelmények

Vizsgatárgy típusaVizsgatárgy kódjaVizsgatárgy megnevezéseVizsgatárgy fajtája
ElméletJOGSZJogi ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletPÜVEZSZGazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletMUNKAÜSZMunkaügyi ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletFUVISZÁrufuvarozási ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletMÜKBISMSZJármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletVÁMSZVámismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletETEsettanulmányEsettanulmány

A vizsgaigazolás megszerzéséhez vizsgakötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vizsgázó

 • minden vizsgatárgyat sikeresen teljesített (az adott vizsgatárgyra adható pontszám 50%-át elérte) és
 • az összes vizsgatárgyra vonatkozóan elérhető összpontszám (240 pont) 60%-át (144 pont) elérte.
 • JOGSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • PÜVEZSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • MUNKAÜSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • FUVISZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • MÜKBISMSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • VÁMSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • ET: A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból. Ezeket a feladatokat a Vizsgaközpont által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc. Az elérhető maximális pontszám: 120. A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.
 

11. A Képzőszerv kötelezettsége:

 • A képzés ideje alatt biztosítani kell a Képzési Engedélyt és az abban feltüntetett tárgyi és személyi feltételeket.
 • A vizsgáztatást köteles időben előkészíteni illetve megszervezni.
 • Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga lehetőségét megszervezi (a pótvizsgadíj és az útiköltség a tanulót terheli)
 • A tervezett oktatást órarend szerint megtartani.
 

12. A képzésben résztvevő kötelezettsége:

 • Köteles az iskola oktatási és házirendjét maradéktalanul betartani.
 • A képzési órákon ahhoz megfelelő állapotban megjelenni (kivétel orvosi igazolás).
 • A rábízott technikáért felelősséggel tartozik.
 • Köteles a képzést a legjobb tudása szerint befejezni.
 • Tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról kimaradás esetén az addig felmerült költséget az iskola nem fizeti vissza.
 

13. A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű- Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe: 1138 Budapest, Váci út 188.

 

14. Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály

Szolnok, Indóház út 8. 56/426-703