Szaktanfolyami tájékoztató és vállalkozási feltételek Közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítése

A tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti árufuvarozás belső piacának megteremtése a közúti árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a közúti árufuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű szakmai képzettség növeli a közúti áruszállítás ágazatának társadalmi gazdasági hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai irányító feladatát betöltő személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai irányítóknak a nemzeti és nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel egyaránt rendelkezniük kell. A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell válnia, aki minden szempontból alkalmas a tevékenység ellátására.

 1. Képzőszerv megnevezése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft. – ATI Kft.

5000 Szolnok, Baross u. 52.

Tel.: 56/427-872

E-mail: iroda@atikftszolnok.hu

Web: www.atikftszolnok.hu

Cégjegyzékszám: 16-09-002071

Iskolavezető: Veres József László

 1. Ügyfélfogadás

5000 Szolnok, Baross u. 52.

Tel.: 56/427-872

H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:30

 1. A szaktanfolyamra való jelentkezés feltételei
 • vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya, kitöltött és aláírt jelentkezési lap

 1. Tandíj összege

Elméleti és gyakorlati képzés, vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja: 210.000.- Ft

 1. Tanfolyami és vizsgadíjak fizetésének módja

Számla alapján átutalással vagy készpénzben.

 1. Tantárgyak és óraszámai
Tantárgy típusaTantárgy kódjaTantárgy megnevezéseMinimálisan kötelező óraszám
ElméletJOGKJogi ismeretek16
Elmélet
PÜVEZKGazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek16
ElméletMUNKAÜKMunkaügyi ismeretek8
ElméletFUVIKÁrufuvarozási ismeretek24
ElméletMÜKBISMKJármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek12
ElméletVÁMKVámismeretek8
ElméletKÖRNYKA közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek2
ElméletVEZETKVezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)6

7. Oktatás helyszíne

5000 Szolnok, Baross u. 52.

 

8. Pótórák igénylése, díjai

A tantárgyanként kötelezően előírt óraszámról való hiányzás esetén a képzőszerv a következő lehetséges alkalommal pótórákat biztosít.

 

9. Vizsgára bocsátás feltételei

 • szaktanfolyamon való kötelező óraszámú részvétel
 • fizetési kötelezettségek teljesítése

 

10. Vizsgakövetelmények

Vizsgatárgy típusaVizsgatárgy kódjaVizsgatárgy megnevezéseVizsgatárgy fajtája
ElméletJOGSZJogi ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletPÜVEZSZGazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletMUNKAÜSZMunkaügyi ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletFUVISZÁrufuvarozási ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletMÜKBISMSZJármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletVÁMSZVámismeretekSzámítógépes elméleti
ElméletETEsettanulmányEsettanulmány
ElméletJOG Jogi ismeretekSzóbeli
ElméletPÜVEZ Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretekSzóbeli
ElméletMUNKAÜ Munkaügyi ismeretekSzóbeli
ElméletFUVI Árufuvarozási ismeretekSzóbeli
ElméletMÜKBISM Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretekSzóbeli
ElméletVÁM VámismeretekSzóbeli

A képesítés megszerzéséhez vizsgakötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vizsgázó

 • minden vizsgatárgyat sikeresen teljesített (az adott vizsgatárgyra adható pontszám 50%-át elérte) és
 • az összes vizsgatárgyra vonatkozóan elérhető összpontszám (360 pont) 60%-át (216 pont) elérte.

 • JOGSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • PÜVEZSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • MUNKAÜSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • FUVISZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • MÜKBISMSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • VÁMSZ: A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • ET: A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból. Ezeket a feladatokat a Vizsgaközpont által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc. Az elérhető maximális pontszám: 120. A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.
 • JOG: A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • PÜVEZ: A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • MUNKAÜ: A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • FUVI: A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • MÜKBISM: A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.
 • VÁM: A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni

11. A Képzőszerv kötelezettsége:

 • A képzés ideje alatt biztosítani kell a Képzési Engedélyt és az abban feltüntetett tárgyi és személyi feltételeket.
 • A vizsgáztatást köteles időben előkészíteni illetve megszervezni.
 • Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga lehetőségét megszervezi (a pótvizsgadíj és az útiköltség a tanulót terheli)
 • A tervezett oktatást órarend szerint megtartani.

12. A képzésben résztvevő kötelezettsége:

 • Köteles az iskola oktatási és házirendjét maradéktalanul betartani.
 • A képzési órákon ahhoz megfelelő állapotban megjelenni (kivétel orvosi igazolás).
 • A rábízott technikáért felelősséggel tartozik.
 • Köteles a képzést a legjobb tudása szerint befejezni.
 • Tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról kimaradás esetén az addig felmerült költséget az iskola nem fizeti vissza.

13. A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű- Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe: 1138 Budapest, Váci út 188.

14. Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály

Szolnok, Indóház út 8. 56/426-703